GARANCE VÝNOSU

Lidé často reagují, že není možné garantovat výnos z investice do nemovitostí.

V projektu poskytujeme garanci naprosto ve všech případech. Tomuto způsobu investování se věnují členové našeho týmu již více jak 12 let a nestalo se ani jednou, že by investor získal nižší výnos, než byl předem sjednán ve smlouvách.

JAK JE TEDY MOŽNÉ, ŽE MŮŽEME VÝNOS GARANTOVAT ?

Je to jednoduché. Nemovitost od našeho klienta kupujete o 30% levněji, než je prokazatelná aktuální hodnota nemovitosti. To znamená, že získáváte garanci výnosu jakmile se stanete vlastníkem. Následně nemovitost pronajímáte a po sjednané době nájmu ji prodáváte osobě určené nájemníkem. Součet příjmů z pronájmu a přijmu z prodeje je po odečtení nákladů vždy 15% p.a.

Takže z toho vychází pouze dvě možnosti:

A) Nájemník dodrží veškeré podmínky a vy máte jistotu ročního výnosu 15% p.a.

B) Nájemník nedodrží podmínky a vy získáte svůj výnos 15% za každý rok vaší investice, plus oněch 30% z hodnoty nemovitosti, které jste získali při koupi nemovitosti, protože budoucí kupující ztrácí nárok na budoucí koupi této nemovitosti a vy můžete nemovitost ihned prodat na volném trhu.
Všechna smluvní ujednání o výši investice, výši nájemného a budoucí prodejní ceně jsou ukotvena ve smlouvách, které uzavíráte s prodávajícím, nájemcem a budoucím kupujícím ještě před zahájením celé transakce.

Celý systém investování je koncipován tak, aby investor nenesl žádná finanční rizika. 

NAPIŠTE NÁM

Máte zájem o více informací?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Lidé pomáhají lidem